I HIGH GOWY SYITYASAT ÜPJÜN ED. .RIS

GENCOR GURNAMASY

 • scaffold

  skaf

 • High-strength bolts

  Güýçli boltlar

  Strengthokary güýçli polatdan ýasalan boltlary ýa-da has berk berkidiji güýji talap edýän boltlary ýokary güýçli boltlar diýip atlandyryp bolar. Strengthokary güýçli boltlar köplenç köprüleri, polat relsleri, ýokary basyşly we ultra ýokary basyşly enjamlary birikdirmek üçin ulanylýar. Bu boltuň döwülmegi esasan döwük döwükdir. Konteýneriň möhürlenmegini üpjün etmek üçin ultra ýokary basyşly enjamlara ulanylýan ýokary güýçli boltlary öňünden bellemeli. Amal akymy highokary güýçli bo ...

 • Hot dip galvanized anchor bolt

  Gyzgyn suwa batyrylan labyr bolt

  Önümiň beýany >>> Model Doly spesifikasiýalar Kategoriýa Gyzgyn çeňňek galvanizli labyr bolt kellesi görnüşi Özbaşdak düzülip bilinýän sapak spesifikasiýasy Milli standart öndürijilik derejesi 4.8, 6.8 we 8.8 Jemi uzynlygy omörite (mm) faceerüsti bejergisi Tebigy reňk, gyzgyn çökdürme Önüm derejesi A standart görnüşi milli standart standart GB GB 799-1988 Önümiň spesifikasiýasy Jikme-jiklikler üçin müşderi hyzmatyna ýüz tutuň, m24-m64. Uzynlygy t ...

 • Power iron accessories power fittings angle steel cross arm

  Kuwwatly demir garnituralary

  Önümiň beýany >>> Material: Q235 / Q345 / q355 Ölçegleri: çyzuwy düzmek Çyglylygyň öňüni alyş usuly: gyzgyn galvanizasiýa / elektroplatirlemek / galvanizasiýa spesifikasiýalar bar, OEM / ODM müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna görä üpjün edilip bilner. diňiň bir bölegi. Onuň wezipesi, geçirijileri we ýyldyrym simlerini goldamak üçin izolýatorlary we armaturlary oturtmak we düzgünlere laýyklykda belli bir aralykda saklamakdyr. Bölünip biler ...

 • Quick support screw adjuster

  Çalt goldaw nurbady sazlaýjy

  Önümiň beýany >>> Gaty gaplaýyş materialynyň önümçiligi, adatça, ýüplükli polatdan we täze tegelek polat Q235-den, içi boş örtük materialynyň önümçiligi bolsa, adatça, polat turbadan ýasalýar. Aslynda, adatça aýdýan gaýtadan işleýiş tehnologiýasy, aslynda gyzgyn togalanmak we sowuk rulonlara bölünýän gaty berkitme gaýtadan işlemek tehnologiýasydyr. Gyzgyn togalanmak polat çyzygy ilki ýönekeý dänäniň üstünden, soň bolsa ýokary ýygylykly f ...

 • Insulated parallel groove clamp

  Izolýasiýa edilen paralel çukur gysgyjy

  Çalt jikme-jiklikler >>> Model belgisi APG material alýumin, alýumin standart ýa-da standart däl ulanylyş agyr ýük gurluşy asma gysgyç görnüşi APG gaplama standart gaplama önümiň ady pg gysgyç Açar sözler pg gysgyç Önümiň beýany >>> izolýasiýa klibi gaty izolýasiýa organiki sintetik materialdan ýasalýar az elastikligi we has gatylygy bilen. Simleri düzetmek we izolýasiýa roluny oýnamak üçin ulanylýar. Izolýasiýa klipi gaty izolýatdan ...

 • Right angle hanging plate accessory coupling plate

  Sag burç asma plastinka aksesuar birikdirme plastinka

  Çalt jikme-jiklikler >>> Gelip çykan ýeri Hebei, Hytaý, Hebei, Hytaý (materik) Model belgisi UB, Z ZS ZBD Ulanyş Elektrik Elektrik liniýasynyň gurluşyk materialy poslamaýan polat, gyzgyn çümdürilen polat gurluşy rozetka gözleri Reňk Kümüş Programma Elektrik Elektrik Liniýa Gurluşy Üsti Faceerüsti şahadatnama ISO9001 Önümiň beýany >>> Demir ýa-da alýuminiý metal garnituralarynda giňden ulanylýan sim, armatura diýlip atlandyrylýan sim. Iň gowusy ...

 • Extension ring

  Giňeldiş halkasy

  Çalt jikme-jiklikler >>> Gelip çykan ýeri Hebei, Hytaý Model belgisi OEM Model belgisi Ph uzaldyjy materiallar Polat Önümiň ady Qualityokary hilli PH polat elektrik birleşdiriji çybyk bilelikdäki uzaldyş halkasy Hyzmat ömri ≥ 50 ýyl Diametri Müşderiniň talaplaryna görä aýda 100000 bölek Haryt Giriş >>> Elektrik armaturlarynyň klassifikasiýasy 1. Funksiýasyna we gurluşyna görä, elektrik armaturlaryny asylan simlere bölmek bolýar ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • Handan Chuan ding Electric Equipment Manufacturing Co., Ltd.
 • Handan Chuanding Electric Power Equipment Manufacturing Co., Ltd.
 • Handan Chuanding Electric Power Equipment Manufacturing Co., Ltd.
 • Handan Chuanding Electric Power Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Gysgaça düşündiriş :

2016-njy ýylda döredilen “Handan Chuanding Electric Power Equipment Co. Ltd.”, elektrik energiýasy enjamlaryny, berkidijileri, enjam gurallaryny, ýasama, senagat we magdan enjamlaryny, demir ýol enjamlaryny, ýol hereketini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana. desgalaryň esbaplary, elektrik geçiriji we öwrülişik demir diňi we demir esbaplary.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Habarlar